Vretstorps Byalag 2023

Medlem i Byalaget

Byalaget arbetar för att göra Vretstorp till det bästa stället att bo och verka i. Detta gör vi genom att anordna aktiviteter, påverka myndigheter och beslutsfattare och samverka med andra lokala föreningar och intresseorganisationer. Du som ännu inte är medlem: Passa på att betala in så fort som möjligt. Medlemsavgiften är endast 150:- per familj. Betala in till Bankgiro 463-0216, Vretstorps Byalag. Ange namn, adress och telefon/mobil och epostadress i meddelanderutan. Du kan också SWISHa till 123 382 50 64 (OBS Ändrat nummer) Alla som angett en epostadress får del av information i våra utskick.

Styrelsen

Styrelsen för 2023 består av: Ordförande Anette Wiberg Sekreterare: Agneta Bodin Kassör: Gunnar Larsson Vice ordf: Magnus Furuholm Övriga ledamöter: Rebecka Torstensson, Otto Kivling, Hans Berglund Suppleanter: Torbjörn Åkesson, Tommy Svensson, Maja Berglund Styrelsen sammanträder ca en gång per månad.
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Stadgar Stadgar
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Vretstorps Byalag 2022

Medlem i Byalaget

Byalaget arbetar för att göra Vretstorp till det bästa stället att bo och verka i. Detta gör vi genom att anordna aktiviteter, påverka myndigheter och beslutsfattare och samverka med andra lokala föreningar och intresseorganisationer. Du som ännu inte är medlem: Passa på att betala in så fort som möjligt. Medlemsavgiften är endast 150:- per familj. Betala in till Bankgiro 463-0216, Vretstorps Byalag. Ange namn, adress och telefon/mobil och epostadress i meddelanderutan. Du kan också SWISHa till 123 382 50 64 (OBS Ändrat nummer) Alla som angett en epostadress får del av information i våra utskick.

Styrelsen

Styrelsen för 2023 består av: Ordförande Anette Wiberg Sekreterare: Agneta Bodin Kassör: Gunnar Larsson Vice ordf: Magnus Furuholm Övriga ledamöter: Rebecka Torstensson, Otto Kivling, Hans Berglund Suppleanter: Torbjörn Åkesson, Tommy Svensson, Maja Berglund Styrelsen sammanträder ca en gång per månad.
Stadgar Stadgar