Vretstorps Byalag 2023

Medlem

Medlem blir du genom att sätta in 150:- (gäller hela familjen) Bg 463-0216. Ange namn, adress, telnr/mobil och epost. Du kan också SWISHa till 123 189 56 48

Kontakta oss gärna

Byalagets styrelse är intresserade av vilka frågor som ni tycker är angelägna, så att vi arbetar med det som våra medlemmar anser är viktigt. Kontakta oss därför gärna, på valfritt sätt, och berätta för oss om era funderingar och synpunkter. Tillsammans arbetar vi för att göra Vretstorp till det bästa stället att bo och verka. Även du som ännu inte är medlem i Byalaget är välkommen att höra av dig, allas synpunkter är viktiga.

Kontakt

Vretstorps Byalag

Ordf Torbjörn Åkesson Knölagatan 46 694 50 Vretstorp 070-5949112 Kassör: Gunnar Larsson Orrkulla Rosendal 104 694 50 Vretstorp 070-5415753 info@vretstorpsbyalag.se www.vretstorpsbyalag.se
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida

Medlem

Medlem blir du genom att sätta in 150:- (gäller hela familjen) på Bg 463-0216. Ange namn, adress, telnr/mobil och epost. Du kan också SWISHa till 123 189 56 48

Kontakta oss gärna

Byalagets styrelse är intresserade av vilka frågor som ni tycker är angelägna, så att vi arbetar med det som våra medlemmar anser är viktigt. Kontakta oss därför gärna, på valfritt sätt, och berätta för oss om era funderingar och synpunkter. Tillsammans arbetar vi för att göra Vretstorp till det bästa stället att bo och verka. Även du som ännu inte är medlem i Byalaget är välkommen att höra av dig, allas synpunkter är viktiga.

Kontakt

Vretstorps Byalag

Ordf Torbjörn Åkesson Knölagatan 46 694 50 Vretstorp 070-5949112 Kassör: Gunnar Larsson Orrkulla Rosendal 104 694 50 Vretstorp 070-5415753 info@vretstorpsbyalag.se www.vretstorpsbyalag.se
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Vretstorps Byalag 2022