Vretstorps Byalag 2019

Vretstorps Byalag är en ideell förening, med syfte vara en samlande kraft för de boende i Vretstorp med omnejd. Vi värnar om orten och de boendes välbefinnande, och anordnar aktiviteter såsom städdagar, resor mm. Vem som helst kan vara medlem i Vretstorps Byalag, det är inget krav att du är bosatt på orten.
Aktuellt
Vretstorps Byalag
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Röstning Luciakandidater fram till 8 dec Förslag till Årets Vretstorpare Årsmöte 2020-02-11 kl 19.00 Läs mer under “Aktuellt”
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Vretstorps Byalag

Vretstorps Byalag är en ideell förening, med syfte vara en samlande kraft för de boende i Vretstorp med omnejd. Vi värnar om orten och de boendes välbefinnande, och anordnar aktiviteter såsom städdagar, resor mm. Vem som helst kan vara medlem i Vretstorps Byalag, det är inget krav att du är bosatt på orten.
Aktuellt
Vi tänker på framtiden - för det är där vi ska tillbringa resten av våra liv.
Vretstorps Byalag 2019
Rosendal Teknik AB 2019
Röstning Luciakandidater fram till 8 dec Förslag till Årets Vretstorpare Årsmöte 2020-02-11 kl 19.00 Läs mer under “Aktuellt”