Vretstorps Byalag 2021

Vretstorps Byalag är en ideell förening, med syfte vara en samlande kraft för de boende i Vretstorp med omnejd. Vi värnar om orten och de boendes välbefinnande, och anordnar aktiviteter såsom städdagar, resor mm. Vem som helst kan vara medlem i Vretstorps Byalag, det är inget krav att du är bosatt på orten.
Aktuellt
Vretstorps Byalag
Vi tänker på framtiden - för det är där vi ska tillbringa resten av våra liv.
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Årsmöte kommer att hållas tisdag 9 mars kl 19.00. Årsmötet blir digitalt och vi kommer använda Zoom. Alla som anmält en giltig epostadress bör ha fått ut årsmöteshandlingar och anslutningsuppgifter för mötet. Om du saknar detta: Skicka ett mail till info@vretstorpsbyalag.se så får du handlingarna med returmail
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Vretstorps Byalag

Vretstorps Byalag är en ideell förening, med syfte vara en samlande kraft för de boende i Vretstorp med omnejd. Vi värnar om orten och de boendes välbefinnande, och anordnar aktiviteter såsom städdagar, resor mm. Vem som helst kan vara medlem i Vretstorps Byalag, det är inget krav att du är bosatt på orten.
Aktuellt
Vi tänker på framtiden - för det är där vi ska tillbringa resten av våra liv.
Vretstorps Byalag 2021
Rosendal Teknik AB 2019
Årsmöte kommer att hållas tisdag 9 mars kl 19.00. Årsmötet blir digitalt och vi kommer använda Zoom. Alla som anmält en giltig epostadress bör ha fått ut årsmöteshandlingar och anslutningsuppgifter för mötet. Om du saknar detta: Skicka ett mail till info@vretstorpsbyalag.se så får du handlingarna med returmail