VRETSTORPS BYALAG

Vretstorpsvy från utsiktstornet

Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida

Vretstorps Byalag

Välkommen med förslag på text och bilder till denna sida eller med synpunkter på Byalagets verksamhet.i övrigt.

Vretstorps Byalag är en ideell förening, med syfte vara en samlande kraft för de boende i Vretstorp med omnejd.

Vi värnar  om orten och de boendes välbefinnande, och anordnar aktiviteter såsom städdagar, resor mm.

Vem som helst kan vara medlem i Vretstorps Byalag, det är inget krav att du är bosatt på orten.

Till Galleriet Till Kontakt Stadgar Bygdeband

Aktuellt

Lördag 4 augusti från 15.00
Trädfest
på Stationsgatan

Se program till höger =>


Torsdag 9 augusti 10.00-15.00
Spontankollo