Vretstorps Byalag 2024

Vretstorps Byalag är en ideell förening, med syfte vara en samlande kraft för de boende i Vretstorp med omnejd. Vi värnar om orten och de boendes välbefinnande, och anordnar aktiviteter såsom städdagar, resor mm. Vem som helst kan vara medlem i Vretstorps Byalag, det är inget krav att du är bosatt på orten.
Aktuellt
Vretstorps Byalag
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Planerade aktiviteter 2024
30 april 19.00 Valborgsfirande vid Ankdammen 7 maj 18.00 Städdag Vi städar Vretstorp 17 aug 15.00Trädfest på Stationsgatan 26 okt 17.00 Pumpatändning i Rondellen 1 dec Julmarknad i Folkets Park (preliminärt)
Vår hemsida är under omarbetning. Vi hänvisar tills vidare till våra nyheter på Facebook och Instagram.
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Vretstorps Byalag

Vretstorps Byalag är en ideell förening, med syfte vara en samlande kraft för de boende i Vretstorp med omnejd. Vi värnar om orten och de boendes välbefinnande, och anordnar aktiviteter såsom städdagar, resor mm. Vem som helst kan vara medlem i Vretstorps Byalag, det är inget krav att du är bosatt på orten.
Aktuellt
Vretstorps Byalag 2024
Planerade aktiviteter 2024
30 april 19.00 Valborgsfirande vid Ankdammen 7 maj 18.00 Städdag Vi städar Vretstorp 17 aug 15.00 Trädfest på Stationsgatan 26 okt 17.00 Pumpatändning i Rondellen 1 dec Julmarknad i Folkets Park (preliminärt)
Vår hemsida är under omarbetning. Vi hänvisar tills vidare till våra nyheter på Facebook och Instagram.